ХРОНИКА НА ЧЕТВЪРТАТА СЕДМИЦА...

НАЧАЛО

BLAGODARNOST

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Благодаря Ви от мое име и от името на педагогическия екип и терапевтите в ЦСОП- Велинград, за Вашата съпричастност и оказаното съдействие при организирането и изпълнението на предизвикателството на съвремието ни, наречено онлайн дистанционно образование, ново и за Вас, и за нас. В тази безпрецедентна ситуация, ние превъзмогнахме себе си и системата, но Вие родителите, ни се доверихте. Ние научихме нови методи и приложихме иновативни похвати и Вие ни подкрепихте.      Вълнението е голямо и за нас, учители и терапевти, и за родителите, и за нашите ученици- вашите деца.

      Забързани в суетния ритъм на ежедневните си задължения, често се разминавахме. А сега се срещаме всеки ден, макар и засега само online. Никога досега домовете на вашите деца, макар и виртуално, не са били достъпни за всичките им съученици и учители, нито учителските домове за техните ученици. Развиха се нови форми на опознаване, на общуване, на близост.

       Докато ние преподаваме и децата учат, вие слушате, занимавате се с домашните си ангажименти и ни опознавате. Усещате нашата любов и желание, а понякога и малко несигурност. А пък ние осъзнаваме вашите проблеми, колебания и волята да ги преодолеете. Защото, освен Учители, сме и Родители, ние също имаме деца вкъщи. Но точно това ни направи по-задружни, по-истински и по-реални. И децата виждат, усещат и осъзнават това доверие и единство. Всеки ден тестваме себе си, но Вие ни окуражавате.Онлайн обучението вече е факт и безспорно това е крачка в бъдещето. Онлайн обучението крие много възможности...

        Искрено вярвам, че ще излезем от ситуацията по-силни и по-успешни. Нека не губим вяра и надежда в добрите дни, които ни предстоят. Ще се надявам , че оттук нататък ще бъдем по-добър екип за осъществяване мечтите на нашите деца. Доказваме го, че заедно можем да се справим с всичко!

ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!

Пазете се и бъдете здрави, защото заедно сме нужни на бъдещето!

МАРИЯ КЮЛЮМОВА -Специален педагог

 

 

           Логопедите от ЦСОП - Велинград споделяме  с вас някои терапевтични идеи за да продължите развиването на говорните и комуникативни умения на децата у дома.   

    Вече знаете, че използваме в работата си много интересни материали, които правят ученето приятно.

    Наскоро във вайбър и фейсбук групите колегите  представиха "живи" работни листове.  Инициатива,  съчетание на  знанието с играта и забавлението. От общите ни усилия се получи нещо  красиво, полезно и интересно.

Иновативните материали могат да се използват за подпомагане на  езиково–говорното развитие на детето.Това включва работа по теми - “Семейство“,“Играчки“,Храна и прибори“,“Облекло и обувки“,“Мебели“,“4-то излишно“, “Плодове и зеленчуци“…  Целта е  запознаване с предмети от  обкръжението, думи- действия, създаване на обобщени понятия, развиване на логическото мислене, обогатяване на активния речник

Предлагания практически материал има насочващо значение и дава възможност за творческото му приложение

  Разбира се не забравяме и традиционните методи на работа. В тази връзка предлагаме някои идеи за артикулационна  гимнастика и упражнения за фината моторика.Лесни практични и подходящи за домашни условия.

ЛОГОПЕДИ: М. Ангелакова, В. Арсенова-Гагова

   

АНКЕТА – РЕЗЮМЕ

Анализ  и оценка на резултатите от проведена анкета сред родителите на ЦСОП - Велинград – „Дистанционно обучение в ЦСОП-Велинград“.

1.     Цел и описание на анкетното проучване:

Във връзка с предприемането на мерки за провеждане на дистанционно обучение от МОН, Центърът за Специална Образователна Подкрепа -Велинград имаше пълна готовност и подкрепа от родителите / настойниците на учениците със СОП в предоставянето на необходимите образователни услуги и ресурси за подготовка и преминаване в режим на дистанционно обучение. Учебните и терапевтичните занимания до настоящият момент протичат в обособени Вайбър групи, месинджър, телефон и публикации във Фейсбук групата на ЦСОП- Велинград като това се оказва най- предпочитания и удобен вариант за родители и ученици. Поставените задачи за деня се онагледяват чрез персонални работни листове, брошури, формуляри,  презентации, видео и аудио файлове, екранни снимки и изображения, както и интерактивните „живи“ работни листове (liveworksheets). Учениците участват с помощта на своите родители, които им помагат с поставените задачи, дейности , образователни игри и други, които стимулират когнитивните процеси и развиват фината и грубата моторика. При липса на електронни устройства и интернет, задачите и обратната връзка се осъществява по телефона –така се достига до максимален брой деца, които в този момент имат нужда от специална образователна подкрепа.Последните седмици и въведеното извънредно положение в страната промениха ежедневието на ученици, родители, учители и терапевти в ЦСОП-Велинград и наложиха нов начин на организация и методи на обучение, а именно дистанционно обучение – обучение в електронна среда от разстояние. С цел оптимизиране и подобряване организацията на работа, за да бъдем максимално полезни с образователната и терапевтичната подкрепа, направихме проучване сред родителите за нагласите, очакванията и препоръките към начините за обучение и взаимодействие учител-родител-ученик. Формулярът съдържа 8 твърдения и беше предоставен за попълване онлайн в сайта на ЦСОП-Велинград- http://csop-velingrad.org/  , във Фейсбук страницата на центъра, както и по вайбър и месинджър групите на класовете.

2.     Резултати от анкетното проучване

Анкетното проучване дава информация за предпочитания към образователни области на детето, кой начин на преподаване е подходящ, колко време отделят на ден за работа с детето, кой начин на обратна връзка е най-подходящ, запознати ли са с платформи и приложения  за работа и искат ли да се въведат, препоръки.В анкетното проучване са се включили  27 от родителите  и показва следните резултати:

На Въпрос 1 „Към кои образователни области детето ви проявява най- голям интерес?“ 81%  от анкетираните са отбелязали че:“ Учениците предпочитат да се занимават с изкуство/ рисуване, музика/“. grafikНа Въпрос 2 „Кой начин на преподаване на учебния материал е подходящ за детето ви?“ 57% са предпочели –„ Преглед на познавателни видеоклипове, информационни материали и занимателни, образователни  игри.“С 34,6%  и 30,8% - на второ и трето място се нареждат отговорите: „Извършване на задачите за самостоятелна работа“ и  „Интерактивен работен лист“

diagramaНа следващия въпрос: „Колко време отделяте за работа с детето за усвояване на поставените от преподавателите задачи“  мнозинството е отговорило 3 часа. Това е така и поради обстоятелството, че учениците усвояват, работят заедно със своите родители поради спецификата на тяхното състояние и когнитивни възможности

diagramiВъпрос 4 – „Какъв начин на обратна връзка : ученик- родител – учител ви подхожда най- добре?“ родителите с 70,4 % са заявили “Снимам процеса на работа на детето си и изпращат на учителя“. Това досега е най-добрия начин, който те до настоящия момент ни показват и отчитат своята дейност с активнта помощ на родителите/ настойниците.statistika

Следващия въпрос  – „Запознати ли сте със съществуващите образователни платформи за дистанционно обучение: Microsoft Office Lens; Teams; Google Classroom; Zoom и др. Бихте ли избрали някоя от тези платформи, като начини на обучение и взаимодействие? – 53% са посочили, че не биха ги използвали.88% са отговорили във Въпрос 6, че използват социалните мрежи (viber, messenger), като основни канали за дистанционно обучение и общуване с преподавателите.96“% от родителите, които са попълнили анкетата,  са отговорили на Въпрос 7, че са доволни от начинът на работа до момента.Като препоръки са вписали:Да се продължава по този начин. Така се справяме и сме си полезни.“ ; „Екипът се справя прекрасно, помага на децата и на нас родителите да работим по- лесно от вкъщи. Не сматям , че има какво да предложим повече! Благодаря на целият екип!“. Получените резултати са ясен показател, че:
• обучението на учениците със СОП се случва в удобно за тях време, когато родителите им са до тях, за да им помагат ако е необходимо;

• възможност за индивидуално темпо на подготовка, пълна индивидуализация на обучението, която подпомага разгръщането на интелектуалния потенциал на ученика със СОП и МУ и позволява в максимална степен оползотворяване на миналия му учебен и социален опит за облекчаване на механизмите на усвояване на новите за него знания;

 3.Бъдещи предпоставки:            

Дистанционното обучение в ЦСОП –Велинград дава възможност да се повишат качествените показатели на образователния  и терапевтичния процес дори и в он-лайн условия. Образователният и терапевтичният процес са и ще продължават да бъдат детерминирани от личностно-значимата индивидуализация на всяко дете, която предполага съответно по-голяма и разнообразна онагледеност и обратна връзка.

В резултат можем да заявим, че обучението в ЦСОП –Велинград е високоефективно и ориентирано към оптималните граници на успеха на нашите ученици, благодарение на всички педагогически специалисти и тясното сътрудничество с родителите.

ПСИХОЛОЗИ: Даринка Печалова, Емилия Кадьова

 

samostoyatelnaraboten list
matematikaispalnena
napravihusardna rabota
virtualnamoyata
eh tazi
 НАЧАЛО       РАБОТА С РОДИТЕЛИ        ГАЛЕРИЯ               КОНТАКТИ
izuchavamerabotya
gledamochertavam
mogaaz se staraya
ne e tolkovarisuvam