АКТУАЛНО ИНОВАЦИИ


                                       МАКАТОН

При работа с невербални деца използваме системата за комуникация - Макатон. Системата състои от три основни елемена: жестове, символи, реч и включва 450 думи, които се преподават в специален ред от 8 задължителни нива. В допълнение на основния речник  се предлага ресурс от 7000 понятия.
ПРОУЧВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ.

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВАКСИНАТА СРЕЩУ КОРОНАВИРУС?

http://bcnl.org/news/saglasie-i-podkrepa-v-protsesa-na-vaksinirane-za-litsa-postveni-pod-zapreshtenie-ili-s-trudnosti-v-komunikatsiyata-poradi-uvrezhdane.html

 

analiz
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ ТУК
 153 участници, както следва:

Родители: 37 отговора

Обучаеми: 45 отговора

Педагогически специалисти: 21 отговора

Външни заинтересовани страни: 50 отговора
anketa

Анализ за проведени анкетни проучвания на информираност и  удовлетвореност на ученици


anketa

Анализ за проведени анкетни проучвания на информираност и  удовлетвореност на учители

roditeli
Анализ за проведени анкетни проучвания на информираност и  удовлетвореност на родители

vaprosnik
Анализ за проведени анкетни проучвания на информираност и  удовлетвореност на заинтересовани страни
 
                                                                                Системата Нумикон
  е програма и комплект от нагледни материали за деца, които изпитват трудности при изучаване на математиката.Системата включва визуално структурирани изображения, подпомагащи детското аритметично разбиране.  Numicon  лесно би била последвана от учители и увлекателна за учениците. .
     Системата се опира върху силната страна на детето – възможността за обучение чрез предметно-практическа дейност, чрез мултисензорно възприятие и обучение, чрез наблюдение и подражание. Детето запомня модел – стандартизиран образец /шаблон/ и след това го разпознава. Тези образци-шаблони са пластмасови форми с различен цвят и големина и представят числа от 1 до 10, като върху тях са разположени по модела на домино съответен брой отвори, с диаметър по-голям от дебелината на пръст  на детето.
    Благодарение на нумикон – моделите, децата възприемат числата визуално и тактилно, като извършват различни обучително - игрови манипулации с тях. Авторите на Нумикон са убедени, че тяхната система дава възможност за  мултисензорно преподаване и възприятие чрез едновременно включване на няколко сетивни канали: зрение, слух, осезание, двигателна активност и реч. Заедно с комплект от модели се прилагат и конкретни методически препоръки

inovacii

Управление на иновационни политики и прилагане на иновации в ЦСОП.

Рубрика-ИНОВАЦИИ

 

 

 

На 18.12.2020г. педагогическите специалисти от ЦСОП-Велинград – учители и терапевти се включиха в  уебинар на тема "Софтуер Boardmaker 7 - възможности за разработване на материали за деца със СОП", предложен от Фондация "АСИСТ - Помагащи технологии"! 

Високотехнологичният софтуер Boardmaker 7 е ефективен помощник в преподаването и комуникацията на деца със специални потребности и множество увреждания. Съдържа готови комуникационни материали. Достъпът до  над 45 000 символа PCS® (Picture Communication Symbols),  дава възможност за създаване на подходящи материали, които да са съобразени с конкретните нужди на всяко дете, вкъщи и в класната стая. Също така дава достъп до лесни за отпечатване учебни програми и шаблони за учащи от всички възрасти с възможност за редактиране. Запазените материали могат да се споделят с над 500 000 членове на Общността на Boardmaker.

 Boardmaker 7 е  инструмент, който помага на преподавателите да създават, редактират и споделят учебни материали.

boardmaker
makaton

допълващи и алтернативни методи за комуникация и ученеСъществуват Съществуват няколко вида на
допълващи и алтернативни методи на комуникация. Комуникационни табла и книги съдържащи изображения или символи на различна тематика, обикновенно е, на битови предмети и дейности. Комуникацията се извършва чрез посочване/подреждане на различни символи в "изречение", за да се съобщи за своите чувства и потребности.

ПЕКС
(Picture Exchange Communication System – PECS) и е създаден от Анди Бонди- клиничен психолог и Лори Фрост – логопед и езиков терапевт. PECS започва с единични картинки, но бързо преминава в конструиране на изречения и насърчава комуникацията в социален контекст. Използват се картинки вместо думи, за да се подпомогнат на т.нар. „невербални“ деца да общуват с околните. PECS е разработена специално за деца с аутизъм, при които има значително забавяне на говорното развитие. Същността на системата се състои в това детето да даде картинка, в замяна на мотивиращ предмет. Например: храна, играчки или любимо занимание.
PEKS
Комуникация чрез поглед
 
Помагащите технологии за контрол на компютър с поглед дават възможност на хора с тежки физически увреждания, които не могат да говорят и не могат да използват ръцете си, да използват компютър.
Специални камери проследяват погледа на човек в реално време. Тази информация се използва, за да се управлява компютърната мишка. Насочването на погледа движи мишката по екрана.  Задържането на погледа е клик с мишката.
По този начин може да се използват всички програми на един компютър само с поглед. Също така може да се използва и специализиран софтуер, с чиято помощ могат да общува чрез синтезирана реч. Така може да се общува, да се изразяват мисли и желания, да се учи, да се използва интернет, да се общува чрез социални мрежи и имейл, да се пише, да се рисува.

ИНОВАТИВНА СИСТЕМА НУМИКОН
alternativna komunikaciya


Записите Speech Device
 - комуникатор. С помощта на бутон или превключвател, лицето комуникира
go talk


numikion


НАЧАЛО    ЗА НАС     РАБОТА С РОДИТЕЛИ     ГАЛЕРИЯ