byudzhet
Отчетни данни по изпълнение на бюджета 2022г.

БЮДЖЕТ

SIMVOLВътрешни правила за системата за двоен подпис
SIMVOLВътрешни правила за ограничаване на плащанията в брой
SIMVOLВътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари


SIMVOLПравилник за организация на документооборота
byudzhet
byudzhet
byudzhet
Отчетни данни по изпълнението на бюджета
30.06.2021
byudzhet
Отчетни данни по изпълнението на бюджета 31.03.2022г.
Бюджет 2022г. в ЦСОП-Велинград
SIMVOL
Отчетни данни по изпълнението на бюджета
31.12.2020
Отчетни данни по изпълнението на бюджета
31.03.2021
НАЧАЛО        ЗА НАС         ГАЛЕРИЯ        ДОКУМЕНТИ          КОНТАКТИ
SIMVOL
Отчетни данни по изпълнението на бюджета
30.06.2020
Отчетни данни по изпълнението на бюджета
31.03.2020SIMVOL

НАЧА

byudzhet
Отчетни данни по изпълнение на бюджета М.-12 2022г.

ЛО

byudzhet
Отчетни данни по изпълнението на бюджета
30.09.2021
byudzhet
Годишен отчет по изпълнението на бюджета за 2021 година
SIMVOLВътрешни правила за извършване на инвентаризация
SIMVOLВътрешни правила за системата на финансово управление и контрол
SIMVOLСтратегия за управление на риска