dokumenti
ГОДИШЕН ПЛАН
dokumentiПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
dokumenti
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ
dokumenti
План- програма за взаимодействие със заинтересованите страни
dokumenti
ДНЕВЕН РЕЖИМ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
dokumenti
ПСИХО-СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-ПСИХОЛОГ
dokumenti
ПРОГРАМА ПО ТРУДОТЕРАПИЯ
dokumenti
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ
dokumenti
ТЕРАПЕВТИЧНА ДЕЙНОСТ В ЦСОП-ВЕЛИНГРАД
dokumentiИНСТРУКЦИЯ
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
dokumenti
ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА
dokumenti
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
dokumenti

Стратегия План за изпълнение .
dokumenti
СТРАТЕГИЯ
dokumenti
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
dokumenti
ПРОГРАМА ПО КИНЕЗИТЕРАПИЯ
dokumenti
ПРОГРАМА ПО ПСР- АРТТЕРАПИЯ
dokumenti
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
dokumentiСФУК
dokumenti
ПРОГРАМА ЗА ЦОУД
dokumenti
ЕТИЧЕТИЧЕН КОДЕКС.pdfЕН КОДЕКС
dokumenti
ПРОГРАМА ЗА УЧАСТИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ
dokumentiПРОПУКАТЕЛЕН РЕЖИМ
dokumenti
ПВТР
dokumenti
ВПОР
dokumenti
ПОБУВОТ
dokumenti
ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА И ОБУЧЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВАТА
РАБОТА С РОДИТЕЛИ

 ДОКУМЕНТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
dokumenti
ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА РАБОТЕЩИ С ДЕЦА
dokumenti
ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ
dokumenti
МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ
dokumenti
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА
СИГУРНОСТ
           НАЧАЛО       РАБОТА С РОДИТЕЛИ        ГАЛЕРИЯ               КОНТАКТИ

Изпълнение

на „Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище"
В ЦСОП-ВЕЛИНГРАД


dokumenti
ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА УЧ.ТОРМОЗ иПЛАН-ГРАФИК
dokumenti
ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯ В КРИТИЧНИ СЛУЧАИ

начало

dokumenti
МЕРКИ ПО КАЧЕСТВО