КВАЛИФИКАЦИЯ

НАЧАЛО

 

kvalifikaciya
ПЛАНИРАНИ И ИЗВЪРШЕНИ КВАЛИФИКАЦИИ В ЦСОП-ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2021/2022 ГОДИНА
ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ:
 
от 01.07.2022г до 03.07-2022г включително ще се проведе обучение на 13 педагогически специалисти на тема: "Позитивни поведенчески техники и развитие на толерантността чрез емпатия", организирано от ЦПИОРП "Бонев Груп", 32 академични часа. Място на провеждане КК Слънчев Бряг, хотел Оазис.
           НАЧАЛО       РАБОТА С РОДИТЕЛИ        ГАЛЕРИЯ               КОНТАКТИ