--                                 

ЗА НАС         РАБОТА С РОДИТЕЛИ       ГАЛЕРИЯ         ДОКУМЕНТИ         ПРОЕКТИ     ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ      ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ           

                                                                                       
Линк към портфолио на институцията: https://inst.uchilishta.bg/Shared/chronos619516468883e

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА-ВЕЛИНГРАД

"АЗ ГАРАНТИРАМ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО"

 

risunkaРезултат с изображение за цоидуем
  Успешно приключихме ПРОЕКТ: "ПО-СИЛНИ ЗАЕДНО",финансиран от ЦОИДУЕМ
otlicitelen
kompyuter
АКТУАЛНО
СЪБИТИЯ

       baner

БЮДЖЕТ
ПОСЕТЕТЕ ГРУПАТА НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
ЦСОП- Велинград, http://www.csop-velingrad.org/https://bg-bg.facebook.com/groups/424407000907084/

кръгла маса
ракитово
СЪВМЕСТНО С ДИРЕКЦИЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНИ ВЕЛИНГРАД И РАКИТОВО, АЗД И ДР. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ РАБОТИМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100  ОТ 8 ЮНИ 2018 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ, ВКЛЮЧВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИИЩНА ПОДГОТОВКА.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ на учениците се осъществява чрез организиране и участие в съвместни мероприятия с други ученици от училища и детски градини: конкурси, концертни програми, съвместни уроци и др.
savmestni izyavi
ИНОВАТИВНА СИСТЕМА НУМИКОН
ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА

Децата с лекота усвояват голямо количество математически понятия и формират количествените представи чрез системата Нумикон, която дава възможност за  мултисензорно преподаване и възприятие чрез едновременно включване на няколко сетивни канали: зрение, слух, осезание, двигателна активност и реч

peks
ЗА ФОРМИРАНЕ НА ГРАМАТИЧЕСКИ ПРАВИЛНА РЕЧ
използваме система ПЕКС И МАКАТОН, пиктограми, жесто-мимика, комуникатор

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА В ЦСОП-ВЕЛИНГРАД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ/ НАМЕРИ ПО ТЕМАТА ПОВЕЧЕ ТУК:

1.Образователни ресурси за дистанционно обучение от психолози

2.С голяма благодарност към нашите родители! Галерия .

 3.COVID-19 Какво е важно да знаем?

 4. Работни листове с Google-приложения и LIVEWORKSHEETS.  Анкета за обратна връзка от психолози.

5. Арттерапевт съветва

otlicitelen

Екипът в ЦСОП е удостоен с отличителен знак "Аз гарантирам щастливо детство" за постижения в областта "Значима иновация" от Държавна агенция закрила на детето. Спечелихме първо място в България! Честито на всички колеги!
logo
ПОЛИТИКИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗГОТВИЛ: ТАМАРА МАРГОВА, МАРИЯ КЮЛЮМОВА, ДАРИНА ПЕЧАЛОВА, ЕМИЛИЯ КАДЬОВА
Тамара Руменова Кирилова - ДЛЗЛД
Линк към въпросник за измерване на удовлетвореност и информираност на външни заинтересовани страни. Срок до 13.01.2023г.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwMdXc4U02kjAzzpnu
VTxnIlgEwXvGoh8UEiw1Q2OmB0x5Rg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
КОНТАКТИ
risunka
РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ И УЧЕНЕ ЧРЕЗ

  използване на помагащи технологии за контрол с поглед – съвременен високотехнологичен метод за допълваща и алтернативна комуникация, при който чрез движения на очите и насочване на погледа може да се използва специализиран софтуер за комуникация, синтезирана реч, обучение,развитие на когнитивни умения, но също така може да се използва компютър и интернет.

numikon
Всички деца са обучаеми. Деца с отклонения в интелектуалното развитие се обучават по-бавно, но  могат да постигнат видими успехи.УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ВСЯКО ДЕТЕ МОЖЕ ДА СЕ НАУЧИ ДА КОМУНИКИРА С ПОМОЩТА НА ДОПЪЛВАЩИ И АЛТЕРНАПИВНИ ТЕХНОЛОГИИ.
НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ:
 
КВАЛИФИКАЦИЯ