--                                                   ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА-ВЕЛИНГРАД

ЗА НАС         РАБОТА С РОДИТЕЛИ       ГАЛЕРИЯ         ДОКУМЕНТИ         ПРОЕКТИ     ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ      ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ           

                                                                                       
risunkaРезултат с изображение за цоидуем
ПРОЕКТ: "НАПРАВИ ПОВЕЧЕ, БЪДИ ПОВЕЧЕ, СЪЗДАВАЙ ПРИЯТЕЛСТВО"
kompyuter

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ

АКТУАЛНО
СЪБИТИЯ

       baner

БЮДЖЕТ
ПОСЕТЕТЕ ГРУПАТА НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
ЦСОП- Велинград, http://www.csop-velingrad.org/https://bg-bg.facebook.com/groups/424407000907084/


кръгла масаракитово
СЪВМЕСТНО С ДИРЕКЦИЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНИ ВЕЛИНГРАД И РАКИТОВО, АЗД И ДР. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ РАБОТИМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100  ОТ 8 ЮНИ 2018 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ, ВКЛЮЧВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИИЩНА ПОДГОТОВКА.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ на учениците се осъществява чрез организиране и участие в съвместни мероприятия с други ученици от училища и детски градини: конкурси, концертни програми, съвместни уроци и др.
savmestni izyavi
ИНОВАТИВНА СИСТЕМА НУМИКОН
ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА

Децата с лекота усвояват голямо количество математически понятия и формират количествените представи чрез системата Нумикон, която дава възможност за  мултисензорно преподаване и възприятие чрез едновременно включване на няколко сетивни канали: зрение, слух, осезание, двигателна активност и реч

peks
ЗА ФОРМИРАНЕ НА ГРАМАТИЧЕСКИ ПРАВИЛНА РЕЧ
използваме система ПЕКС И МАКАТОН, пиктограми, жесто-мимика, комуникатор

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА В ЦСОП-ВЕЛИНГРАД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ/ НАМЕРИ ПО ТЕМАТА ПОВЕЧЕ ТУК:

1.Образователни ресурси за дистанционно обучение от психолози

 2.С голяма благодарност към нашите родители! Галерия .

 

3.COVID-19 Какво е важно да знаем?

 

4. Работни листове с Google-приложения и LIVEWORKSHEETS. Анкета за обратна връзка от психолози.

 

5. Арттерапевт съветва

logo
УЧ.  НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗГОТВИЛ: ТАМАРА МАРГОВА, МАРИЯ КЮЛЮМОВА, ДАРИНА ПЕЧАЛОВА, ЕМИЛИЯ КАДЬОВА
Тамара Руменова Кирилова - ДЛЗЛД
КОНТАКТИ
risunka
РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ И УЧЕНЕ ЧРЕЗ

  използване на помагащи технологии за контрол с поглед – съвременен високотехнологичен метод за допълваща и алтернативна комуникация, при който чрез движения на очите и насочване на погледа може да се използва специализиран софтуер за комуникация, синтезирана реч, обучение,развитие на когнитивни умения, но също така може да се използва компютър и интернет.

numikon
Всички деца са обучаеми. Деца с отклонения в интелектуалното развитие се обучават по-бавно, но  могат да постигнат видими успехи.УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ВСЯКО ДЕТЕ МОЖЕ ДА СЕ НАУЧИ ДА КОМУНИКИРА С ПОМОЩТА НА ДОПЪЛВАЩИ И АЛТЕРНАПИВНИ ТЕХНОЛОГИИ.
НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ: