--                                 

ЗА НАС         РАБОТА С РОДИТЕЛИ       ГАЛЕРИЯ         ДОКУМЕНТИ         ПРОЕКТИ     ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ      ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ           

                                                                                       
Линк към портфолио на институцията: https://inst.uchilishta.bg/Shared/chronos619516468883e

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА-ВЕЛИНГРАД

"АЗ ГАРАНТИРАМ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО"

 

novo

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.


4 одобрени проекти по Еразъм+по КД1-Училищно образование(2 проекта) и Професионално образование 2022/23 и 2023/24г (2 проекта). Изучаваме иновации за работа с учениците с комплексни потребности в процеса на приобщаване, повишаваме професионалните компетенции, изучаваме европейски опит.

otlicitelen
kompyuter
АКТУАЛНО
СЪБИТИЯ

       baner

БЮДЖЕТ
ВЪПРОСНИК ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ВЪНШНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.
Целта на този въпросник е да се оценят Вашата заподнатост/информираност с дейностите, които ЦСОП-Велинград осигурява за допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, очакванията, удовлетвореността от взаимодействието/сътрудничеството с нас и възможностите за включване в общи дейности. Вашето мнение е ценно за нас.
Линкът към въпросника ще бъде активен до 16.05.2024г..
https://forms.gle/fExV127J7PYU89eu7
ПОСЕТЕТЕ ГРУПАТА НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
ЦСОП- Велинград, http://www.csop-velingrad.org/https://bg-bg.facebook.com/groups/424407000907084/

parvaucastnici


Проведена първа работна среща съвместно с РУО-Пазарджик на тема:
"Междуинституционални партньорства за споделяне на иновативни практики в приобщаващото образование. Създадена партньорска структура в подкрепа на приобщаващото образование. Сключено споразумение за сътрудничество между всички заинтересовани страни с план за изпълнение на дейностите за 202324 учебна година
СОЦИАЛИЗАЦИЯ на учениците се осъществява чрез организиране и участие в съвместни мероприятия с други ученици от училища и детски градини: конкурси, концертни програми, съвместни уроци и др.
Binaren urok
ИНОВАТИВНА СИСТЕМА НУМИКОН
ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА

Децата с лекота усвояват голямо количество математически понятия и формират количествените представи чрез системата Нумикон, която дава възможност за  мултисензорно преподаване и възприятие чрез едновременно включване на няколко сетивни канали: зрение, слух, осезание, двигателна активност и реч

peks
ЗА ФОРМИРАНЕ НА ГРАМАТИЧЕСКИ ПРАВИЛНА РЕЧ
използваме система ПЕКС И МАКАТОН, пиктограми, жесто-мимика, комуникатор
СТЕМ КОНЦЕПЦИЯ:
С оглед по-пълно удовлетворяване на потребностите на учениците в ЦСОП-Велинград определяме нашата концепция за СТЕМ среда, като синергията на следните предмети: математика и информатика, български език и литература с рехабилитация на комуникативни нарушения; биология и здравно образование с човек и природа и психосоциална рехабилитация с арттерапия. Ще обособим три СТЕМ зони:"„Център за млади изследователи (начален етап)“, „Център за технологии в креативните индустрии“, „Център по природни науки, изследвания и иновации“
otlicitelen

Екипът в ЦСОП е удостоен с отличителен знак "Аз гарантирам щастливо детство" за постижения в областта "Значима иновация" от Държавна агенция закрила на детето. Спечелихме първо място в България! Честито на всички колеги!
logo
ПОЛИТИКИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗГОТВИЛ: ТАМАРА МАРГОВА, МАРИЯ КЮЛЮМОВА, ДАРИНА ПЕЧАЛОВА, ЕМИЛИЯ КАДЬОВА
Тамара Руменова Кирилова - ДЛЗЛД
КОНТАКТИ
risunka
РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ И УЧЕНЕ ЧРЕЗ

  използване на помагащи технологии за проследяване на поглед – съвременен високотехнологичен метод за допълваща и алтернативна комуникация, при който чрез движения на очите и насочване на погледа може да се използва специализиран софтуер за комуникация, синтезирана реч, обучение, развитие на когнитивни умения, но също така може да се използва компютър и интернет.

numikon
Всички деца са обучаеми. Деца с отклонения в интелектуалното развитие се обучават по-бавно, но  могат да постигнат видими успехи.УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ВСЯКО ДЕТЕ МОЖЕ ДА СЕ НАУЧИ ДА КОМУНИКИРА С ПОМОЩТА НА ДОПЪЛВАЩИ И АЛТЕРНАПИВНИ ТЕХНОЛОГИИ.
НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ:
 
КВАЛИФИКАЦИЯ